Z ponuky výletov na tento školský rok si žiaci ZŠ Sitnianska vybrali okrem iných aj výlet do najkrajšieho rakúskeho mesta a zároveň hlavného mesta tejto krajiny, do Viedne. Súčasťou
 
 
 
výletu bola návšteva viedenskej zoologickej záhrady, ktorá je najstaršou zoologickou záhradou na svete. Žiaci mali okrem toho možnosť obdivovať unikátne upravené záhrady Schönbrunnu. Pútavou formou bola žiakom priblížená história Rakúska a prehliadkou historického centra Viedne mali možnosť prežívať svoj malý kúsok histórie. Na záver sa celá skupina ocitla v dome rakúskeho umelca Hunderwassera s rovnomenným názvom Hunderwasserhaus. S plnými vreckami suvenírov z Rakúska a s pozdravom Auf Wiedersehen, Wien sa spokojní žiaci pobrali domov.