Žiaci ZŠ Sitnianska sa v mesiaci jún zúčastnili školského výletu v Budapešti. Hlavnými bodmi programu bola návšteva Tropicaria v Budapešti, ktoré je súčasťou obrovského nákupného centra s názvom Campona
 
 
Žiaci mali možnosť zažiť atmosféru tropického pralesu s množstvom zvierat, dokonca prežili búrku, ktorá sa začína každých 15 minút zatiahnutím tropickej oblohy a spustením tropického dažďa spojeného s neutíchajúcimi hrommi. Ďalej nasledovala prehliadka historického centra spojená s výkladom profesionálneho sprievodcu a nakoniec prechádzka nádhernou budapeštianskou ZOO, ktorá disponuje neskutočným počtom zvierat. Žiaci boli s výletom nadmieru spokojní, dôkazom čoho boli ich usmiate tváre a obrovský aplauz v závere výletu.