I. stupeň

I.A
č.104/B
PaedDr.Silvia Franková kab.103/B
I.B
č.201/B
Mgr. Bronislava Mačudová kab.203/B
I.C
č.101/B
Mgr. Jana Ivančíková kab.103/B
II.A
č.204/B
Mgr. Renáta Kmeťová kab.203/B
II.B
č.301/B
Mgr. Adriána Baczigálová kab.303/B
II.C
č.202/B
Mgr. Jana Stockmannová kab.203/B
III.A
č.202/C
Mgr. Jaroslava Mozolíková kab.208/C
III.B
č.205/C
Mgr. Dagmar Zlochová kab.208/C
IV.A
č.302/B
Mgr. Zuzana Hajdučíková kab.303/B
IV.B
č.304/B
Mgr. Tatiana Bartošová kab.303/B
 
 
   

II. stupeň

V.A č.302/C Mgr. Naďa Kučeříková kab.209/C
V.B č.401/C Mgr. Anna Gollubičová kab.403/C
VI.A č.201/C Mgr. Katarína Cvachová kab.207/C
VI.B č.301/C Mgr. Anna Kováčiková kab.207/C
VII.A č.305/C Mgr. Mária Jakálová kab.408/C
VII.B č.304/C Mgr. Lucia Kukoľová kab.309/C
VIII.A č.405/C Mgr. Denisa Hýravá kab.408/C
VIII.B č.404/C Mgr. Elena Budáčová kab.403/C
IX.A č.402/C Mgr. Jaroslav Jakubec kab.407/C


Netriedni učitelia

  • Mgr. Alexandra Chrobáková     kab.209/C
  • Mgr. Eliška Jakubechová          kab.309/C
  • Ing.  Milan Kokavec                 kab.308/C
  • Mgr. Monika Méryová              kab.309/C
  • Mgr. Petra Nemčoková            kab.207/C
  • Mgr. Oľga Slobodníková        kab.209/C
  • Mgr. Mária Stachová              kab.308/C
  • Mgr. Stanislava Vojteková     kab.103/B

Školský klub detí

I.oddelenie   č.101/B   vych. Mária Gálová   kab.202/A
II.oddelenie   č.102/B   vych. Edita Bakošová   kab.202/A
III.oddelenie   č.104/B   Mgr. Marta Bulvasňáková   kab.202/A
IV.oddelenie   č.202/B   Mgr. Simona Špačková   kab.202/A
V.oddelenie   č.204/B   vych. Ľubica Hlubocká   kab.202/A
VI.oddelenie   č.205/C   Mgr. Andrea Giertliová   kab.202/A
VII.oddelenie   č.202/C   Mgr. Katarína Kandová   kab.202/A