„Sme len deti, srdce veľké máme a  s tým srdcom veľkým, darčeky chystáme. Spievať vám budeme radostne, vesele, koledy, básničky            s láskou vám povieme.“ 

Týmito milými a hrejivými slovami začali žiaci z prvého stupňa svoje vianočné vystúpenie venované ich najmilším osobám – rodičom. Spolupráca kultúrno-spoločenského laboratória, pani učiteliek z prvého stupňa a školského klubu priniesla želané ovocie v podobe krásneho a precíteného programu plného vianočných piesní, tancov či scénok v podaní žiakov prvých štyroch ročníkov. Rodičia si teda postupne odbaľovali svoje darčeky, ktorých hodnota je jednoducho nevyčísliteľná. Veď čo je krajšie, ako vidieť svoje vlastné dieťa stojac na javisku s hrčou v krku recitujúc naučený text? Odpoveď nájde každý hlboko vo svojom srdci. Ďakujeme za účasť na našom predstavení a želáme všetkým krásne a požehnané vianočné sviatky! 

 

video