Kedysi sa pasovali rytieri.... .... my dnes pasujeme našich statočných prváčikov.

Malý princ už letí za statočnými prvákmi, pretože len oni mu môžu pomôcť zachrániť planéty....

Svoj prílet Malý princ ohlásil v magický dátum – 11. 11. 2011.

Na jeho prílet už nedočkavo čakalo viac ako tridsať našich prvákov. Vesmírna panoráma sa stala ústrednou scénou privítania prváčikov do cechu sitnianskych školákov. A aby toto ich uvítanie nesprevádzali žiadne obavy, oporou sa im stali tí najstarší – deviataci každého prváčika bezpečne usadili do vesmírnej rakety. Potom sa však už naši najmladší museli spoľahnúť na svoje vlastné sily, pretože nik iní, len oni, mohli pomôcť Malému princovi zachrániť jeho krajinu a okolité planéty. Malý princ však našim prvákom veril od samého začiatku, pretože to boli práve ich statočné srdiečka, ktoré počul v ďalekom vesmíre a ktoré ho privolali, aby ich požiadal o pomoc. A tak sa prváci pustili cvičením do boja s planétou Lenivosť. Netrvalo dlho a kedysi lenivá planéta už cvičila spolu s nimi. Oslobodiť sa im úspešne podarilo aj Bezfarebnú planétu. Dnes ju spoznáte podľa farebných prváckych kresieb, ktoré sa tvorili za farebných hudobných tónov. Ťažšie to však vyzeralo s Matematickou planétou. Našťastie, už aj tých pár týždňov v školských laviciach stačilo na to, aby prváci vytvorili správny číselný rad, ktorý odklial zdanlivo zničenú planétu. Za ďalšou planétou Abecedárium leteli prváci poriadne dlhým tunelom. A poriadne dlhý bol aj zoznam riekaniek, ktoré recitovali, aby zachránili aj túto vzdialenú planétu. Pesničková planéta už bola pre našich prvákov hračkou. S pomocou hviezdy Notičky ju veľmi rýchlo zachránili pred zmiznutím z vesmírneho neba. A šťastný Malý princ sa nemohol odmeniť prvákom inak, ako oprávneným pasovaním každého jedného z nich za

PRAVÉHO SITNIANSKEHO ŠKOLÁKA.

Nuž, kto vie, či prizerajúcich sa dospelých viac dojala odvaha a šikovnosť malých žiakov, alebo to, že práve symbolicky vstúpili do väčšieho, školského sveta.... 

vid.video