ZŠ Sitnianska 32

skola@zssitnianska.sk

048/4170686 0915498474

Riaditeľ školy riaditel@zssitnianska.sk 048/4170686
Zástupca riaditeľa školy zastupca2@zssitnianska.sk 048/4170686
Zástupca riaditeľa školy zastupca1@zssitnianska.sk 048/4170686
Sekretariát sekretariat@zssitnianska.sk 048/4170686
Školská jedáleň jedalen@zssitnianska.sk 048/4170687  0915498473
Výchovný poradca vychovnyporadca@zssitnianska.sk  
Baczigálová baczigalova@zssitnianska.sk  
Bakošová bakosova@zssitnianska.sk  
Bartošová bartosova@zssitnianska.sk  
Budáčová budacova@zssitnianska.sk  
Bulvasňáková bulvasnakova@zssitnianska.sk  
Čiamporová ciamporova@zssitnianska.sk  
Cvachová cvachova@zssitnianska.sk  
Franková frankova@zssitnianska.sk  
Gálová galova@zssitnianska.sk  
Giertliová giertliova@zssitnianska.sk  
Gollubičová gollubicova@zssitnianska.sk  
Hajdučíková hajducikova@zssitnianska.sk  
Hlubocká hlubocka@zssitnianska.sk  
Hyravá hyrava@zssitnianska.sk  
Chrobáková chrobakova@zssitnianska.sk  
Ivančíková ivancikova@zssitnianska.sk  
Jakálová jakalova@zssitnianska.sk  
Jakubec jakubec@zssitnianska.sk  
Jakubechová jakubechova@zssitnianska.sk  
Kandová kandova@zssitnianska.sk  
Kmeťová kmetova@zssitnianska.sk  
Kokavec kokavec@zssitnianska.sk  
Kováčiková kovacikova@zssitnianska.sk  
Kučeříková kucerikova@zssitnianska.sk  
Kukoľová kukolova@zssitnianska.sk  
Mačudová macudova@zssitnianska.sk  
Meryová meryova@zssitnianska.sk  
Mozolíková mozolikova@zssitnianska.sk  
Nemčoková nemcokova@zssitnianska.sk  
Slobodníková slobodnikova@zssitnianska.sk  
Stachová stachova@zssitnianska.sk  
Stockmannová stockmannova@zssitnianska.sk  
Špačková spackova@zssitnianska.sk  
Vojteková vojtekova@zssitnianska.sk  
Zlochová zlochovad@zssitnianska.sk  


Zväčšiť mapu