Mikuláš čo mi dáš?

Začiatok školského roka

--------------------------------------------šk.r.2017-2018

DOD s olympijským víťazom M. Tóthom

Pasovanie prvákov

Sásovské Vianoce

Mágia svetla a tmy

---------------------------------------------šk.r.2016-2017

Prezentačný deň predmetu Mladý bádateľ

Deň otvorených dverí

Fašiangový ples

Vianočný čas

Zázrak menom príroda - pasovanie prvákov

Jesenné slávnosti

Zatváranie Bánoša

Privítanie prvákov, začiatok šk.roka

---------------------------------------------šk.r.2015-2016

Rozlúčka deviatakov

Banskobystrická 24-hodinovka

Na vlnách času

Tancom proti drogám

Zvoní na čítanie 

Mikulášsky deň v triedach

Pasovanie prvákov

Deň športu

Multilinguálny týždeň

Začiatok školského roka

----------------------------------------šk.r.2014-2015

Rozlúčka deviatakov

Olympijský beh

Tanečný festival v Brne

Karneval v ŠKD

Pasovanie prvákov s Maťkom a Kubkom

Deň otvorených dverí, "Posolstvo minulosti do budúcnosti."

Besiedka pri vianočnom jabĺčku

Jesenné slávnosti