Centrum špeciálno - pedagogického poradenstva
adresa: Kollárova 55
telefón: 048/414 21 16
www: dicbb.sk
(riešia hlavne problémy v učení)
Rodič má možnosť sa telefonicky objednať a dohodnúť si stretnutie.

Centum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
adresa: Mládežnícka 34
telefón: 048/4134751-2
fax: 048/4137289
www: kpppbb.svsbb.sk
(riešia hlavne problémy v správaní)