do 1.2.2017 - riaditelia stredných škôl zverejnia kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností  alebo talentu

do 17.2.2017 - zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ (vých. poradkyni) na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu

5.4.2017 - TESTOVANIE 9 (náhrad termín Testovania 9- 20.4.2017)

25. marec – 15. apríl 2017  Talentové skúšky

do 31.3.2017 - stredné školy zverejnia kritéria prijatia na netalentové odbory

do 6.4.2017 - zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu)

9.5.2017 1.kolo 1.termín prijímacích skúšok

11.5.2017 1.kolo 2.termín prijímacích skúšok

20.6.2017  2. kolo prijímacích  skúšok