do 1.2.2018 - riaditelia stredných škôl zverejnia kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností  alebo talentu

do 13.2.2018 - zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ (vých. poradkyni) na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu

21.3.2018 - TESTOVANIE 9 (náhrad termín Testovania 9- 5.4.2018)

25. marec – 15. apríl 2018  Talentové skúšky

do 31.3.2018 - stredné školy zverejnia kritéria prijatia na netalentové odbory

do 10.4.2018 - zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu)

14.5.2018 1.kolo 1.termín prijímacích skúšok

17.5.2018 1.kolo 2.termín prijímacích skúšok

19.6.2018  2. kolo prijímacích  skúšok