Roboty bolo dosť, ale i ochotných rúk, a tak sa počas niekoľkých hodín naplnil celý pristavený kontajner. Pracovné skupinky sa aktívne podieľali na  týchto aktivitách: úprava terénu pri ihrisku, čistenie skladových priestorov, presádzanie kvetov, demontáž starého školského nábytku, úprava terénu pri skalke, maľovanie stien na chodbe i v jedálni. Dobrú pracovnú atmosféru umocnilo nielen drobné občerstvenie, ale predovšetkým výborná atmosféra plná smiechu. Všetkým dobrovoľníkom, žiakom i kolegom sa chceme touto cestou poďakovať za kus dobre vykonanej práce, za podporu a ochotu. Svojou účasťou ste ukázali, že škola nie je len o učení, ale i o tom, že občas sme schopní obetovať kúsok svojho voľného času v prospech iných. Ďakujeme.

Pomoc druhým Vám zachutí iba vtedy, keď sa do nej poriadne zahryznete!