II.stupeň

 • Tvorivé dielne - Cvachová ... utorok 14:00-15:00, C 206
 • Anličtina (7.r.) - Kukoľová ... štvrtok 14:00-14:45, C 304
 • Matematika (8.r.) - Budáčová ... streda 14:00-15:00, C 404
 • Hádzaná, vybíjaná - Cipov ... štvrtok 14:00-16:00, telocvičňa /ihrisko
 • Viem, čo čítam - Slobodníková ... pondelok 14:00-15:00, C 203
 • Matematika cez počítače - Budáčová ...  pondelok 14:00-15:00, C 404
                                                                       utorok 14:00-15:00, C 404
 • Mladý zdravotník - Hyravá ... utorok 14:00-16:00, chodba C3
                                                       štvrtok 14:00-16:00, chodba C3
 • Turistický krúžok - Jakubechová ... utorok 14:00-15:30, C 302
 • Športová príprava ml. - Jakubec ... utorok 15:00-16:00, telocvičňa
 • Športová príprava, streľba - Jakubec ... pondelok 15:00-16:00, telocvičňa
 • Fotografický - Chrobáková ... pondelok  14:30-15:30, PC2

I.a II.stupeň

 • Tanečno-dramatický - Hlubocká ... pondelok 14:00-16:00, telocvičňa
 • Jumping - Franková ... utorok 14:00-16:00, zrkadlovka                                               
                                                        14:30-15:30, zrkadlovka
                                                        15:30-16.30, zrkadlovka
 • Gymnastika - Chrobáková ... utorok 13:15-15:30, telocvičňa
 
     I.stupeň 
      Krúžky posilňujúce vyučovacie predmety
 
 •  Angličtina hrou1 - Mačudová ... štvrtok 11:45-12:30, B 201
 •  Angličtina hrou 1 - Ivančíková ... štvrtok 11:45-12:30, B 101
 •  Angličtina hrou 2 - Baczigálová ... pondelok 11:45-12:30, B 301
 • Angličtina hrou 3 - Mozolíková ... pondelok 13:30-14:30, C 202
 • Malý umelec - Vojteková ... piatok 11:45-13:15, C 206
 • Všeob.šport.príprava - Franková ... pondelok  13:00-14:00, telocvičňa
 • Všeobecná šport. príprava - Stockmannová ... streda 13:30-14:30, telocvičňa
 • Minihádzaná - Cipov ... pondelok 14:00-15:00, telocvičňa/ ihrisko