Rada školy pri ZŠ Sitnianska - zloženie od septembra r.2017.

Predseda Rady školy: Mgr. Peter Libutka 

Zástupcovia:
  • za pedagogických zamestnancov: PaedDr. Silvia Franková
                                                             Mgr. Mária Jakálová
  • za ostatných zamestnancov: Katarína Kubišová
  • za rodičov: Ing. Alena Dorotovičová
                        Mgr. Peter Libutka
                        Mgr. Jana Mesarkinová
                        PhDr. Paulína Bartová
  • delegovaní zástupcovia zriaďovateľa: Ing. Soňa Bartková
                                                                Mgr. Jakub Gajdošík
                                                                Mgr. Vladimír Pirošík
                                                                Ing. Martin Turčan