Vo štvrtok 27. apríla 2017 sme si pripomenuli 25. výročie vzniku ZŠ Sitnianska. Pre pozvaných hostí, medzi ktorými nechýbali vedúca Školského úradu PaedDr. Zuzana Gajdošová a viceprimátor mesta Banská Bystrica Mgr. Jakub Gajdošík, bol pripravený slávnostný program.

Naša história sa začala písať v roku 1992, keď pod vedením pani riaditeľky Mgr. Kamily Danišovej vstúpilo do školy prvých 675 žiakov a 63 pedagogických a nepedagogických pracovníkov. Prostredníctvom virtuálnej kroniky sme si priblížili významné udalosti, projekty, akcie a premeny tradičnej školy na modernú. Myšlienka prelomu pokračovala aj počas vystúpení súčasných i bývalých žiakov a priateľov školy. Slovenský folklór za zvukov fujary vystriedali moderné tóny znejúce z huslí, harmoniky a keybordu, kde sa vyznamenali absolventi našej základnej školy. V prítomných hosťoch zanechali umelecký dojem spevácke i tanečné výkony, ale najmä hra svetla v tieňovom divadle. Priaznivcov športových talentov rozhýbal jumping a tiež gymnastické zostavy. Úžasnú atmosféru dotvorili roztlieskavačky a chlapci z muzikálu Pomáda v podaní našich najmenších prváčikov. Sála stíchla a nad hlavami nám preletel výr, ktorý predznamenával, že sa bude diať niečo magické. Traja kúzelníci nám odhaľovali tajomstvá očného klamu, chémie i fyziky. Predviedli profesionálne výkony a zanechali príjemnú spomienku na tento slávnostný večer, ktorým nás sprevádzal spevák a herec Janko Slezák. Na záver sme predstavili prítomným nové logo školy, zobrazujúce sovu ako symbol múdrosti. Pod jej ochranou sú tri farebné peria, vyjadrujúce systém vyučovania vo forme troch laboratórií.

Združenie rodičov pripravilo narodeninové prekvapenie pre všetkých účinkujúcich. Počas odhalenia nového loga vystúpili na pódium a odovzdali súčasnej pani riaditeľke RNDr. Dane Edlingerovej tortu a zaželali našej škole ďalšie úspešné roky.

Fotogaléria