Príbeh s pesničkami odohrávajúci sa počas Vianoc v jednom malom mestečku, na jednom malom námestí zaujal našich žiakov. Spontánne reagovali na Zvončekove otázky, pomáhali  hľadať kľúčik a so zaujatím sledovali príbeh o pomoci a úcte k starším.