Zábavné popoludnie zažili deti všetkých oddelení ŠKD 23.11.2016 na interaktívnom predstavení  Divadla pod balkónom.
Škriatky Tónka a Fónka z Gramofónie nás rozosmiali i roztancovali, chytľavou pesničkou rozveselili, no nezabudli pripomenúť, že s dobrými priateľmi je svet predsa len najkrajší.
Ďakujeme všetkým škriatkom a škriatkam z divadla a tešíme sa na ďalšie predstavenia.