Pri príležitosti Medzinárodného dňa nepočujúcich sa v piatok 23.9.2016 v nákupnom centre Európa uskutočnila akcia s názvom Biela pastelka pod záštitou Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Podujatie podporili aj žiaci z dvoch tried našej školy. Zapojili sa nielen do pokusu o vytvorenie rekordu v chôdzi na 15 metrov s bielou palicou so zakrytými očami, ale tiež mali možnosť vyskúšať si hádzanie ozvučenou loptou na cieľ, meranie zraku či písanie Braillovým písmom. Naši žiaci sa aktívne zúčastňovali aktivít a prejavili tak solidaritu, porozumenie a najmä to, čo mnohým dnes uniká – obyčajnú a dnes veľmi cennú ľudskosť. Organizátori nám opätovne poďakovali za podporu a aj vďaka našej účasti sa prešlo spolu 53 895 metrov, čo znamená, že sa zapojilo až 3593 ľudí.