Dňa 23. a 24. júna 2016 pripravilo Europe Direct pre deti z ŠKD aktivity zamerané na informovanie žiakov a prehĺbenie ich vedomostí o Európskej únii a eure.V rámci tohto podujatia si pre nich pripravili hry s európskou tematikou. V jednotlivých skupinách riešili kvíz, hrali pexeso, skladali puzzle a hlavolamy. Starší pomáhali mladším s ťažšími úlohami.Prostredníctvom hry si mohli deti overiť svoje vedomosti o štátoch Európskej únie. Každý žiak získal za svoju snahu sladkú odmenu.