Každý rok prichádza do koncentračného tábora Auschwitz – Birkenau niekoľko sto tisíc ľudí vzdať úctu ľuďom, ktorí tam zahynuli.

V tomto školskom roku sa aj žiaci našej školy zúčastnili prehliadky obidvoch táborov. Na vlastné oči videli priestory, v ktorých sa odohrávali zločiny proti ľudskosti. V priestoroch, kde podľa poľských úradov, zomrelo viac ako milión mužov, žien a detí z rôznych európskych krajín.

Vďaka vynikajúcemu odbornému výkladu sa žiaci dozvedeli veľa podrobných informácií o praktikách procesu vyhladzovania ľudskej rasy, o životných osudoch ľudí, ktorí koncentračný tábor prežili a hovorili o svojej autentickej skúsenosti.

Zmyslom exkurzie bolo pochopiť význam tolerancie, sebaúcty, empatie, ale aj dôsledky egoizmu, neriešených komplexov a pošliapanej ľudskej dôstojnosti.

Pochopiť, že nič nespôsobuje väčšiu bolesť ako vidieť trpieť tých, ktorých milujeme.