Vo štvrtok 14.4.2016 sa v našej škole uskutočnili dva koncerty, ktoré odohrali dvaja šikovní muzikanti  a moderátori  v jednom, ktorí sú súčasťou Občianskeho združenia Škola života v Žiline. Žiaci prvého stupňa sa zúčastnili koncertu s environmentálnym rozmerom s príznačným názvom NATURA. Prostredníctvom pesničiek doplnených pútavou videoprojekciou a hovoreným slovom im bol priblížený vzťah človeka a prírody, význam separovania, recyklácie ako aj ochrany zdravia. Pre žiakov druhého stupňa bol pripravený motivačno - výchovný koncert ČO JE VEĽA, TO JE VEĽA zameraný na medziľudské vzťahy a dôležitosť komunikácie. Kľúčovou témou bola stále aktuálna problematiku šikanovania a intolerancie v našich životoch. Veríme, že naši žiaci odchádzali poučení, ale aj príjemné naladení.