Naša škola, ZŠ Sitnianska 32, sa 17.10.2015  prezentovala na akcii „Zatváranie Bánoša“. Svoju prácu a zážitky vo včelárskom, rybárskom a turistickom krúžku žiaci spracovali pod vedením učiteľov formou zaujímavých plagátov a posterov. Aj naše tvorivé dielničky boli úspešné. Vyrábali sa tu sviečky z plastu, stromčeky šťastia, ktoré vyčarili úsmev na tvárach detí aj dospelých a magnetky zo sadry potrápili rúčky najmenším deťom. Všetky výrobky z dielničiek si odniesli deti domov. Bohatá jesenná výzdoba v našom stánku prispela k príjemnej atmosfére. Ďakujeme vedeniu SOŠ Pod Bánošom, že nám umožnilo prezentovať prácu našich žiakov a učiteľov. pozri video