Dňa 17.9. 2015 v spolupráci so Slovenským Olympijským výborom usporiadala Základná škola Sitnianska EURÓPSKY DEŇ ŠPORTU s názvom Šport spája generácie.

Akcie sa zúčastnilo spolu 1082 obyvateľov Sásovej. Športovali v 4 disciplínach na troch rôznych stanovištiach.

Florbalový gól si vyskúšalo 230 športovcov, zo 690 pokusov bolo úspešných 21.

Pri hode na žrď sa vystriedalo 235 obyvateľov, zo 705 pokusov bolo 172 úspešných. 

Frisbee – 256 „hádzačov“ a zo 768 hodov bolo 453 úspešných.

Na trampolíne skákalo 361 Sásovčanov spolu až 1805 minút.

Ďakujem všetkým za účasť a tešíme sa na budúci rok.