V priebehu posledného májového týždňa (25. mája – 29. mája) bude na našej škole prebiehať akcia s názvom „Deviataci za katedrou“.

Podporme snahu žiakov, ktorí sa odvážia skúsiť si na chvíľu, aké je to stať sa učiteľom.