riaditeľ školy
RNDr. Dana Edlingerová
tel: 0484170686
email: riaditel@zssitnianska.sk
 
zástupca pre I.stupeň
Mgr.Boris Cipov PhD.
tel: 0484170686
email: zastupca1@zssitnianska.sk
 
zástupkyňa pre II. stupeň
PhDr. Jana Sámelová
tel: 0484170686
email: zastupca2@zssitnianska.sk
 
Adresa:
ZŠ Sitnianska 32, Banská Bystrica
Sitnianska 32
97411 Banská Bystrica