FAŠIANGY, TURÍCE, VEĽKÁ NOC PRÍDE,

KTO NEMÁ KOŽUCHA, ZIMA MU BUDE...

12.2. popoludní to v našej škole bzučalo ako v úli. To sa deti pripravovali na rozlúčku s fašiangovým obdobím. Stretli sa spolu s rodičmi, pani učiteľkami a pani vychovávateľkami v školskej jedálni, aby si spolu zatancovali čarodejnice s Harrym Potterom, lienky a včielky s motýlikmi, princezné s princami, vílami, Spidermanmi,... Dobrá nálada vydržala až do večera, keď sa všetky postavičky zmenili znova na žiakov a rodičov a pomaly sa rozišli domov.