www.uips.skv záložke

  • Regionálne školstvo - aktuálne analýzy nezamestnanosti absolventov stredných škôl
  • Ako na stredné školy- informácie o možnostiach štúdia na stredných školách v Slovenskej republike v školskom roku 2015/2016
  • Prehľad stredných škôl
  • Sprievodca neštátnymi školami  - aktualizovaná publikácia
  • Uplatnenie absolventov stredných škôl

www.stredneskoly.sk

  • Zoznam SŠ podľa regiónu alebo podľa odboru
  • www stránky SŠ, odbory, termíny DOD

www.nucem.sk

  • informácie o Testovaní 9
  • špecifikácia testov - všetko o teste z MAT a SJL a ukážky úloh

www.sitnianskaskola.sk

  • Výchovný poradca

- informácie pre rodičov k prijímaniu uchádzačov na SŠ: všetky dôležité dátumy
- postup pri vypĺňaní prihlášok
- dôležité webové stránky