Naši malí prváci sa 2. septembra 2014 vydali na plavbu za ešte neobjavenými vedomosťami do Krajiny poznania. Už v priebehu niekoľkých týždňov na nej objavili nové písmenká, číslice, ale aj čaro prestávok v spoločnosti nových kamarátov.

Dni plynuli ako voda, až prišiel ten najdôležitejší. Deň, kedy budú slávnostne pasovaní za prvákov našej školy. Príprava na túto dôležitú udalosť nebola vôbec jednoduchá. Aby ukázali šikovnosť, zdatnosť a vytrvalosť, museli sa učiť recitovať básne, spievať piesne i tancovať tančeky. A aby sa neutopili v mori povinností, na pomoc im prišli starší kamaráti – námorníci, ale aj piráti pod vedením pani učiteľky Hlubockej.

Pasovačka sa niesla v duchu plavby po všetkých svetadieloch, kde sa prváčikovia dozvedali množstvo zaujímavostí z okolitého sveta a súčasne museli plniť pestré úlohy, v ktorých dokazovali, že sú hodní byť žiakmi našej školy. Aj sa natrápili, aj sa vyšantili.

V hľadisku sedeli pozorní rodičia, starí rodičia i kamaráti, ktorí s hrdosťou sledovali práve to svoje dieťa, ako plní všetky disciplíny s nadšením.

V závere programu bol ich úspech korunovaný slávnostnou pasovačkou, ktorú mali v rukách žiaci deviateho ročníka. Po slávnostnom sľube si prváci ako pamiatku na tento deň odniesli Certifikát, malý darček a veríme, že aj odhodlanie byť úspešnými žiakmi našej školy celých deväť rokov.