Zadávanie zákaziek v súlade s § 9 odst. 9 zákona o VO
(tieto zverejnenia nie sú výzvami na predkladanie ponúk)

Verejný obstarávateľ zadáva zákazku na predmet obstarávania:
Dodávka a montáž PVC krytiny
Predpokladaný termín zadania zákazky je 19.06.2013
Zverejnené dňa: 14.6.2014

Verejný obstarávateľ zadáva zákazku na predmet obstarávania:
Dodávku a montáž Dataprojektoru
Predpokladaný termín zadania zákazky je 26.06.2013
Zverejnené dňa: 21.6.2014

Verejný obstarávateľ zadáva zákazku na predmet obstarávania:
Oprava vodovodného potrubia
Predpokladaný termín zadania zákazky je
8.10.2013
Zverejnené dňa 4.10.2013

Verejný obstarávateľ zadáva zákazku na predmet obstarávania:
Oprava strechy nad pavilón D
Predpokladaný termín zadania zákazky je 17.12.2013
Zverejnené dňa 12.12.2013

Verejný obstarávateľ zadáva zákazku na predmet obstarávania:
Nákup a montáž IKT techniky
Predpokladaný termín zadania zákazky je 19.12.2013
Zverejnené dňa 16.12.2013

Verejný obstarávateľ zadáva zákazku na predmet obstarávania:
Nákup a montáž hľadiska
Predpokladaný termín zadania zákazky je 20.12.2013
Zverejnené dňa 17.12.2013

Verejný obstarávateľ zadáva zákazku na predmet obstarávania:
Dodávka školského nábytku
Predpokladaný termín zadania zákazky je 19.12.2013
Zverejnené dňa  16.12.2013

Verejný obstarávateľ zadáva zákazku na predmet obstarávania:
Oprava sociálnych zariadení
Predpokladaný termín zadania zákazky je 21.12.2013
Zverejnené dňa 17.12.2013

Verejný obstarávateľ zadáva zákazku na predmet obstarávania:
Dodávka a montáž koberca
Predpokladaný termín zadania zákazky je 27.12.2013
Zverejnené dňa 23.12.2013