Multilinguálny týždeň pozri video

Od  6.10. – 10.10.2014 nás poctila zahraničná návšteva. Privítali sme stážistov (vysokoškolských študentov) z Talianska, Chorvátska, Litvy a Indonézie, ktorým sprostredkovala pobyt na Slovensku organizácia AIESEC. Aktívne sa podieľali na vyučovacom procese, pričom hodina prebiehala v anglickom jazyku. Odučili 25 vyučovacích hodín na I. a II. stupni (3. až 9. roč.).

Témy, ktorým sa  venovali sú nasledovné:

  • O sebe (každý stážista sa predstaví)
  • Geografia krajiny, z ktorej pochádza
  • Národné športy
  • Umenie a kultúra (napr. významné osobnosti, zvyky a tradície)
  • Počasie, Fauna a flóra
  • Školský systém v danej krajine (od MŠ až po VŠ)
  • Hudba, folklór krajiny
  • Tradičné jedlo a pitie

Celý projekt je nesený v duchu CLIL metódy, ktorá je veľmi efektívna a pútavá, či už pre našich žiakov, alebo pre nás učiteľov.