meno a priezvisko     kontakt

Predsada Rady školy

Predseda rady rodičov

Mgr. Peter Libutka

Mgr. Jana Mesarkinová

libutka@me.com,  plibutka@gmail.com

+421905151756