Zadanie zákazky

aktualizované dňa 27.12.2013:

  • Predkladanie cenových ponúk na dodávku a montáž koberca bolo ukončené dňom 27.12.2013 o 10:00 hod.
  • Predkladanie cenových ponúk na nákup a montáž hľadiska bolo ukončené dňom 20.12.2013 o 12:00 hod.
  • Predkladanie cenových ponúk na opravu sociálnych zariadení bolo ukončené dňom 20.12.2013 o 12:00 hod.
  • Predkladanie cenových ponúk na nákup IKT techniky bolo ukončené dňom 19.12.2013 o 12:00 hod.
  • Predkladanie cenových ponúk na školský nábytok bolo ukončené dňom 19.12.2013 o 12:00 hod.
  • Predkladanie cenových ponúk na opravu strechy nad pavilónom D bolo ukončené dňom 17.12.2013 o 12:00 hod.