Postup pri vypĺňaní prihlášok (informácie pre rodičov).