Deti získavajú vedomosti a zručnosti v telovýchovných činnostiach z viacerých druhov športových disciplín. Sú vedené k pochopeniu kvality pohybu ako dôležitej súčasti svojho komplexného rozvoja. Utvárajú si trvalý vzťah k pohybovej aktivite.