V tanečno-dramatickom krúžku rozvíjame talentové schopnosti detí po stránke pohybovej aj dramatickej. Deti vystupujú na celoškolských akciách, prezentujú sa na verejnosti, čo pomáha nadobúdať ich sebavedomie, odburáva trému a stres, ktorý je problematický aj v ďalšom živote.

 

Tanečný krúžok vedie p. Ľubica Hlubocká