Chceme deťom ukazovať správnu cestu v oblasti zdravého životného štýlu, ktorý v našom poňatí znamená súbor schopností a zručností, ktoré vedú k skvalitneniu fyzického a duševného zdravia. Deti pripravujú jednoduché jedlá, ovocné a zeleninové šaláty, nátierky. Získavajú návyky správneho stolovania, pripravujú slávnostné stoly k rôznym príležitostiam.