... alebo „Súťaž o najkrajšiu výzdobu tried“

Potreba prejavenia originality, tvorivosti a neutíchajúcej nápaditosti priviedla žiakov II. stupňa k myšlienke zmeny interiéru prostredia, v ktorom trávia veľkú časť svojho dňa.

Nesmelé náčrty nešpecifikovaného charakteru na stenách tried sa v priebehu jedného mesiaca premenili na hodnotné diela, ktorými chceli žiaci vyjadriť, čo ich ako triedne kolektívy spája. Hnacím motorom bol pritom najprirodzenejší prostriedok vyburcovania detskej fantázie – súťaž. Zdravá rivalita, predbiehanie, porovnávanie či konštruktívna kritika sa stali hlavnými partnermi žiakov počas celého trvania súťaže. Koncom roka 2011 bola vyhodnotená a ocenená snaha žiakov, pričom každá trieda obdržala zaslúžený diplom, ktorý je však len formálnym vyjadrením vďaky nás učiteľov za to, že nám žiaci opäť dokázali, že ich húževnatosť a zapálenosť dokáže robiť v kombinácii so správnou motiváciou skutočné zázraky. Žiaľ, zvíťaziť nemohli všetci a porota udelila čestné „tituly“ vybraným triedam. Ďakujeme žiakom za ich aktívnu účasť a veríme, že sa podobné myšlienky zrealizujú aj v novom roku 2012.
video