Žiaci navštevujúci záujmové krúžky „Talentová všehochuť“ a „TV Sitka“ sa výrazne podieľali na nácviku a realizácii vianočného programu pri príležitosti blížiacich sa Vianoc. Opätovne navštívili zariadenie KOMUCE, pričom si pripravili bohatý program, ktorý nenechal líce žiadneho dôchodcu suché.