Tento deň sme oslávili a pripomenuli ako sa patrí. Zamerali sme sa najmä na 3 základné zložky života:

vzduch, voda a zem (pôda).

Každá z nich predstavovala komnatu, v ktorej sme si my, starší žiaci pripravili pre deti z prvého stupňa rôzne aktivity, pokusy a súťaže. Nielenže sme sa dobre zabávali, ale naučili sme sa aj niečo nové. Na záver sme sa rozlúčili krátkym tancom, popri ktorom deti opúšťali čarovné komnaty.