V súťaži FULLOVA RUŽA 2011 s témou ŠKOLA BUDÚCNOSTI,získala naša žiačka v kategórii 1B,

Alexia Hašková   

s témou "Vyučovanie na kozmickej lodi" Zlatú ružu (čo je najvyššie ocenenie).

V tej istej kategórii

   Adam Knoth          

s témou "Škola v budúcnosti" Striebornú ružu.

Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov

  v ďalšej práci.