Skype status
My status
Facebook

Nová stránka školy

Od 1.3.2018 funguje len nová stránka školy kde nájdete najaktuálnejšie info. Táto stránka čoskoro končí ! Odkaz na novú stránku.

zssitbb.edupage.org

Pasovanie prvákov

„Citius, Altius, Fortius“ – rýchlejšie, vyššie, silnejšie. Olympijské heslá, ktoré budú sprevádzať aj slovenských športovcov na zimných olympijských hrách, sa stali hlavnou myšlienkou slávnostného pasovania najmladších žiakov našej školy. Dej celej akcie sa niesol v duchu kalokagatie, harmónie tela a duše, pokračujúc v línii roka 2017, kedy sa Banská Bystrica stala Európskym mestom športu.

Pasovanie prvákov sa odohrávalo na bájnom Olympe. Bohovia chceli prijať našich najmenších  do cechu školského, ale zámer im prekazila hrozná Medúza, ktorá ich zakliala. Požiadali  62 prváčikov, aby im pomohli poraziť zlú čarodejnicu. Tí so svojou šikovnosťou zvládli splniť všetky športové i vedomostné disciplíny, a tým prelomili strašnú kliatbu.

Bohovia im za ich hrdinstvo udelili titul pravého školáka ZŠ Sitnianska a ponúkli im pomoc, ochranu i priateľstvo. Slávnostné chvíle našich prváčikov zdieľali s nimi aj ich rodičia, ktorí s láskou celý čas povzbudzovali „svojich hrdinov“ a zažili s nimi naozaj veľmi zaujímavé a neopakovateľné popoludnie.

Vážení rodičia, milí priaznivci ZŠ Sitnianska.

Aj tento rok môžete finančne pomôcť našim deťom, ktoré navštevujú ZŠ Sitnianska 32, Banská Bystrica. Stačí, ak vyplníte POZOR - NOVÉ TLAČIVO o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane a spolu s tlačivom o potvrdením ročného zúčtovania miezd od Vášho zamestnávateľa a doručíte príslušnému daňovému resp. donesiete na sekretariát školy , ktorá potom na daňový úrad zašle sumárne.

Milí priatelia!

Všetky fotky z 3.fašiangovej zábavy ZŠ Sitnianska si môžete pozrieť TU