Skype status
My status
Facebook

Pozvánka

na Sásovské vianoce do vynoveného átria ZŠ Sitnianskej.
kedy?  22.12.2017
  od 15:00 -18:00hod.
 
 
 

Mikuláš 2017

sa postaral o deň plný zábavy a pohybu. Samozrejme nechýbali sladkosti. Ďakujeme.

Ťýždeň finančnej gramotnosti

V mesiaci november sa na našej škole uskutočnil rozvoj finančnej gramotnosti u detí.Na vyučovacích hodinách si ju žiaci v jednotlivých triedach a ročníkoch precvičovali prostredníctvom rôznych aktivít, zážitkových metód, rozhovorov.

Pozvánka

                                  Vážená pani riaditeľka,
učiteľský zbor, pani kuchárky, rodičia a priaznivci ZŠ Sitnianska,
srdečne Vás pozývame v poradí už na 3. školskú zábavu, ktorá sa bude konať dňa 26.01.2018, t.j. v piatok o 19.00 h. v školskej jedálni ZŠ Sitnianska
         Cena lístka je 17€ na osobu  a  môžete si ich rezervovať už teraz na e-mailovej adrese: ivarybackova@gmail.com, alebo telefonicky na čísle 0915 843 575. 
                                                                                                    Rada rodičov

Premena tradičnej školy na modernú